Building the Future
of Retail

Building the Future of Retail

We, as Prodea, work to optimise the processes of our customers in all areas of retail, from textile stores to food market chains, and thus increase their competitiveness. We offer value-added application and strategic consultancy services in almost all retail functions such as ERP, POS, Demand Forecasting, e-commerce and pre-season planning. Until this time, we have carried out successful projects with more than 30 important brands in the sector. Today, our solutions are available in our stores located at thousands of different points in Turkey. We meet the IT needs of the retail sector end-to-end with our business partners and sector consultants. We are building the future together with our customers, who are our long-standing companions in our projects. So, what have we done so far and what are we currently doing?

 • Throughout our more than 10 years of retail experience, we have taken part in sectoral events and provided sponsorships.
 • We have developed a co-operation network and business partnerships with solution providers and sector consultants who have achieved significant success in Turkey and abroad thanks to the encounters arising from our projects.
 • Today, we work with industry consultants in critical processes such as merchandise planning, demand forecasting and transport planning in our projects.
 • Thanks to our business partners, we offer the best solutions in Turkey to our customers

Prodea Retail Support Unit

We have the only retail support unit in Turkey. While serving our customers with different types of agreements, we ensure continuous improvement of systems, development of processes with value-added projects and increase system usage and usability with our in-depth knowledge.

You can download the useful document by clicking on the link to get detailed information about our SAP-based solutions for the retail sector.

Faydalı Doküman

SAP ve Perakende

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de perakende sektörü reel sektörün önünde büyümeye devam ediyor. Gelişmekte olan ülkelerde organize perakendenin pazar payı hala gelişmiş olan ülkelere göre düşük seviyelerde. Ancak bu durum hızla değişiyor. Bugün, mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen satışlar internet satışlarını yakaladı ve hatta geçmeye başladı. Perakendeciler her geçen gün farklı kanallar yaratarak müşterilerine dokunmaya çalışıyor. Değişen müşteri profili ve davranış şekilleri, satış operasyonlarının daha müşteri merkezli senaryolarla çalışılmasını gerektiriyor. Mağazalar, markaların müşterileriyle iletişim kurduğu sosyal ortamlar haline geliyor. Mağaza içi teknolojilerin ve uygulamaların her geçen gün geliştiğini ve perakendecilerin bu alanlara yatırım yaptıklarını gözlemleyebiliyoruz.

Büyüyen ve iş süreçleri karmaşıklaşan perakendecilerin bu denklemde dijitalleşmesi ve bütünleşik yönetim sistemlerine geçmesi artık altyapısal bir konu ve bir zorunluluk.
Dünyadaki tüm büyük perakendecilerin başarı hikayelerinin arkasında çok iyi kurumsal sistemler yatıyor. Yetersiz sistemler, perakendeciler için doğru stratejik kararları alamama, yok satma, müşteri kaybı, yüksek maliyetli tedarik ve lojistik operasyonlar, yüksek stok tutma yatırımı ve kayıp/çalıntı gibi olumsuz sonuçlara yol açıyor.

SAP Retail
Solution Family

İşletmelere uzun vadeli fayda sağlayacak bir dijital dönüşüm sürecinin işletilebilmesi ancak bütüncül çözümlerle mümkün olabiliyor. Oldukça dinamik, iş yükü fazla, insan ve hizmet üretme odaklı bir sektör olan perakende sektörü içinde tüm bileşenlerin doğru planlandığı çözümlerle bir dijital dönüşüm süreci planlamak oldukça önemli.

SAP'nin Perakende Çözümü, sektöre özgü SAP’nin ERP çözümü olan SAP S/4HANA Retail for Merchandise Management (bir önceki ERP ürünü olan ECC versiyonundaki adı IS-Retail) ve SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business (Üretici olan perakendeciler için) ürünlerinin çekirdeğinde yer aldığı birçok farklı bileşenden oluşuyor. SAP Planlamadan mağaza sistemlerine kadar perakendenin hemen hemen bütün fonksiyonlarını karşılayabilecek ürün ve fonksiyon setine sahip.

SAP S/4HANA Retail for Merchandise Management

SAP S/4 Merchandising for Retail ürünü, SAP’nin perakende sektörü için geliştirdiği yeni nesil ERP çözümüdür. Sistem şu temel modüllerden oluşuyor:

 • Tedarik
 • Mali Muhasebe
 • İnsan Kaynakları
 • Stok Yönetimi
 • Depo Yönetimi
 • Mağazacılık
 • Satış Dağıtım
 • Servis ve Bakım Kalite Yönetimi

Çözüm SAP’nin gömülü (embedded) analitik işlevlere sahip “in memory” veritabanı teknolojisi olan HANA platformu üzerine inşa edilmiş durumda. HTML5 tabanlı bir geliştirme ara yüzü olan SAP fiori ile farklı cihaz ve platformlarda tekilleştirilmiş yüksek kullanıcı deneyimi sunuyor, ana veri girişinden ve ürün listelemesinden tanıtım yürütme ve fiyatına kadar perakende temel perakende süreçlerini uçtan uca destekliyor . POS noktalarının backoffice operasyonlarını ve sistemsel entegrasyonlarını yönetiyor.

SAP Hybris Commerce

Dijital dönüşüm, nesnelerin interneti gibi kavramlar giderek hayatın merkezine yerleşirken tüm sektörler akıllanmaya başladı. Perakende sektörü ise en erken akıllanan sektörlerden… Akıllı ödeme çözümlerinden kampanyalara her alanda dijitalleşen perakende sektörü, bugün fiziki mağazaların ötesine taşındı. Ürün çeşitliliği ve teşhiri bakımından müşteriye bir derya sunan internet kanalları üzerinden satış, sektörün dinamiklerini değiştirdi. Bu gelişmeler e-ticaret alanında dijital çözümlere duyulan ihtiyacı arttırdı.

SAP Hybris Commerce de SAP'nin e-ticaret çözümü olarak pek çok kolaylık sunan bir ürün. Peki, B2B ve B2C senaryolarını yöneten ve SAP’nin C4/HANA ürün ailesi altında yer alan bu çözüm neler sağlıyor?

 • Güçlü bir içerik yönetimi gerçekleştirilebiliyor.
 • ERP sistemleri ile entegre edilebiliyor.
 • Finansal süreçlerde verimlilik sağlıyor.
 • Web ara yüz tasarımları yapılabiliyor.
 • Çoklu kanallar kullanılabiliyor.
 • Uçtan uca hizmet veriyor.

SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business (Üretici olan perakendeciler için)

Perakende sektörü için, global ticaretin lokomotif sektörü demek yanlış olmaz. Aynı zamanda pek çok alt alanı bulunan perakende sektörü, farklı kanalları ve konseptleriyle de farklı çözümlere ihtiyaç duyan bir sektör. Eğer hem perakende hem de üretim operasyonunuz varsa ERP çözümü olarak SAP S/4HANA for Fashion konumlandırabilirsiniz. SAP S/4HANA for Fashion, SAP S/4 Merchandising for Retail’in tüm fonskiyon setini kapsıyor. Bunun yanında üretim, ileri düzey kullanılabilirlik kontrolü, sezonsallık, back order Processing, gelişmiş stok segmentasyon ve stok koruma süreçlerini içeriyor.

SAP CAR - Customer Activity Repository

SAP'nin perakende analitik katmanı olan CAR, tüm kanallar ve analitik ürünler için gerekli olan veriyi servis ediyor. Üzerinde POS sistemleri entegre bir şekilde çalışarak, POS verilerinin tutulduğu, elleçlendiği ve ERP’ye aktarıldığı POS-DM (POS Data Manager) ürünü; bir talep tahminleme motoru olan UDF - Unified Demand Foracast ve perakende datası üzerinden çalışan rapor ve on-Shelf-Avaibility gibi fonksiyonlara sahip. CAR'ın altında yer alan OPP ise tüm kanallar için kampanya tanımlamayı yönetiyor. Fiyat ve kampanyaları ilgili kanallara dağıtıyor.

SAP Merchandise Planning ve Assortment Planning

SAP'nin sezon öncesi planlama ürünleri olan, SAP Merchandise Planning ve SAP Assortment Planning, SAP CAR ile entegre çalışıyor. Merchandise Planning, planlamayı mal grubu seviyesine kadar indiriyor. Assortment Planning ise Asorti seviyesine kadar planlamayı gerçekleştiriyor.

SAP Allocation Management

Allocation ve Replenishment senaryolarını analitik temelli araçlarla destekleyen, kısıt yönetimini daha detaylı olarak gerçekleştiren sezon için planlama ürünü. Sezonsal satış hedeflerini tutturmak için mağazaların sezonsal planlamaları çok iyi yapmaları oldukça önemli. Aynı zamanda yeni ürünlerin mağazalara dağıtımı planlanırken mağazaların satış performansı da göz önüne alınmalı. İşte, SAP Allocation Management, her mağaza için yeni bir planlama senaryosu üretebiliyor.

SAP PMR - Promotion Management for Retail

Promosyon ve kampanyalar perakende sektöründe satış ve pazarlamanın olmazsa olmaz unsurlarıdır. İndirim kampanyalarının, ilgi çekici pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra ürünlerin tanıtıldığı, indirim ve yeniliklerin duyurulduğu insert çalışmaları da bu unsurların ana temasını oluşturuyor. SAP PMR de gelişmiş promosyon planlama ve yönetim ürünü olarak perakende sektöründe özel bir çözüm sunuyor. Bu çözüm, gelişmiş print modülü fonksiyonlarıyla 3. parti yazılımlarla entegre insert gibi çıktıların yönetilmesini sağlıyor.

SAP Hybris Marketing (Cloud versiyonu C4/HANA - Marketing Cloud)

Allocation ve Replenishment senaryolarını analitik temelli araçlarla destekleyen, kısıt yönetimini daha detaylı olarak gerçekleştiren sezon için planlama ürünü. Sezonsal satış hedeflerini tutturmak için mağazaların sezonsal planlamaları çok iyi yapmaları oldukça önemli. Aynı zamanda yeni ürünlerin mağazalara dağıtımı planlanırken mağazaların satış performansı da göz önüne alınmalı. İşte, SAP Allocation Management, her mağaza için yeni bir planlama senaryosu üretebiliyor.

Blog

E-WayBill System Less Risk More Efficient Time

Prodea provides integration between the special integrator and SAP for the commissioning of e-waybill processes. In this way, risks for companies are...

Read More

“Inspired by the Power of Change”

As Prodea, we know that the needs of the business world are constantly changing and we believe that change We provide services to companies that believe there is an opportunity. We offer a range of services solutions and calibrate them to recognized standards. According to our customers' needs end-to-end SAP solutions together with our expert consultants in all SAP modules we offer.